Meme Biyopsisi

Ultrason rehberliğinde yapılan meme biyopsisi meme dokusundan veya memede saptanan şüpheli bir kitleden iğne yardımıyla hücre veya doku örneği alma işlemidir. Genellikle mamografi veya meme ultrasonu sırasında saptanan kitlelere meme biyopsisi kararı verilebilir. 

Biyopsi işlemi ile memeden alınan örnek daha sonra patologlar tarafından incelenerek hastalık bulgusu olup olmadığı değerlendirilir. Meme kanserini gösteren tek yol meme biyopsisi ile alınan örneklerin incelenmesidir. 

Meme hastalıklarında erken tanının hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle kötü huylu olma ihtimali düşük olan lezyonlar bile biyopsi ile değerlendirilmelidir. 

Memenin ince iğne biyopsisi nedir?

İnce bir iğne ile ultrason rehberliğinde meme dokusuna girilerek içeriden sıvı ve hücre örneğinin alınması işlemidir.  

İşlem ne kadar sürer?

İşlem sadece bir kaç dakika sürer. 

Memenin ince iğne biyopsisi hangi durumlarda yapılır?

Meme ultrasonu ile kist yapısında olduğu anlaşılan içi sıvı dolu yapılardan sıvıyı boşaltmak ve örnek almak için kullanılır. Bazı küçük kitlelerin yapısını anlamak için de iğne ile girilip aspirasyon işlemi yapılabilmektedir. 

Ayrıca, muayene ile ele gelen, hastada rahatsızlık ve ağrı yaratan, çapı genellikle 3 cm’den büyük kistler ultrason rehberliğinde “kist aspirasyonu” adı verilen bir yöntemle tümüyle boşaltılabilmektedir. 

Kistin boşaltılmasından sonra ağrı ve rahatsızlık hemen geçer ve hastanın eline gelen kitle kaybolur. 

Memenin ince iğne biyopsisi riskli bir işlem midir?

İşlem tecrübeli ellerde saniyeler içinde ağrısız olarak yapılabilmektedir. Ultrason sayesinde işlem sırasında iğne ucunun kistin neresinde olduğu görülebildiği için yöntem son derecede etkili ve güvenlidir. 

Memenin kalın iğne biyopsisi nedir?

Kalın ve kesici iğneler kullanılarak ultrason rehberliğinde memedeki şüpheli kitlelerden örnek alma işlemidir. Biyopsi için kullanılan iğne ultrason eşliğinde kitlenin içine yerleştirilir. Tru-cut (core) biyopsi iğnesi ile memedeki kitlenin değişik yerlerinden ince doku parçaları alınır. Eğer kitle kötü huyluysa, alınan doku örnekleri  sayesinde kanserli dokunun tipi belirlenerek tedavi kararını etkileyecek bazı bilgiler elde edilebilmektedir. 

Meme biyopsisi ne kadar sürer?

Meme biyopsisi işlemi yaklaşık olarak 5-15 dakika sürer. 

Meme biyopsisi ağrılı bir işlem midir?

Meme biyopsisi yapılırken lokal anestezi kullanılır. Bu sayede  işlem sırasında acı hissedilmez. Biyopsi sonrasında hastalarımız günlük hayatına hemen dönebilir. 

İnce bir iğne ile ultrasonografi rehberliğinde meme dokusuna girilerek içeriden sıvı ve hücre örneğinin alınması işlemidir.  

İşlem ne kadar sürer?

İşlem sadece bir kaç dakika sürer. 

Memenin ince iğne biyopsisi hangi durumlarda yapılır?

Meme ultrasonografisi ile kist yapısında olduğu anlaşılan içi sıvı dolu yapılardan sıvıyı boşaltmak ve örnek almak için kullanılır. Bazı küçük kitlelerin yapısını anlamak için de iğne ile girilip aspirasyon işlemi yapılabilmektedir. 

Ayrıca, muayene ile ele gelen, hastada rahatsızlık ve ağrı yaratan, çapı genellikle 3 cm’den büyük kistler ultrasonografi rehberliğinde “kist aspirasyonu” adı verilen bir yöntemle tümüyle boşaltılabilmektedir. 

Kistin boşaltılmasından sonra ağrı ve rahatsızlık hemen geçer ve hastanın eline gelen kitle kaybolur. 

Memenin ince iğne biyopsisi riskli bir işlem midir?

İşlem tecrübeli ellerde saniyeler içinde ağrısız olarak yapılabilmektedir. Ultrasonografi sayesinde işlem sırasında iğne ucunun kistin neresinde olduğu görülebildiği için yöntem son derecede etkili ve güvenlidir. 

Memenin kalın iğne biyopsisi nedir?

Kalın ve kesici iğneler kullanılarak ultrason rehberliğinde memedeki şüpheli kitlelerden örnek alma işlemidir. Biyopsi için kullanılan iğne ultrason eşliğinde kitlenin içine yerleştirilir. Tru-cut(core) biyopsi iğnesi ile memedeki kitlenin değişik yerlerinden ince doku parçaları alınır. Eğer kitle kötü huyluysa, alınan doku örnekleri  sayesinde kanserli dokunun tipi belirlenerek tedavi kararını etkileyecek bazı bilgiler elde edilebilmektedir. 

Meme biyopsisi ne kadar sürer?

Meme biyopsisi işlemi yaklaşık olarak 5-15 dakika sürer. 

Meme biyopsisi ağrılı bir işlem midir?

Meme biyopsisi yapılırken lokal anestezi kullanılır. Bu sayede  işlem sırasında acı hissedilmez. Biyopsi sonrasında hastalarımız günlük hayatına hemen dönebilir. 

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın