Ameliyatsız Guatr Tedavisi

Guatr hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tiroid nodülleri için ameliyatsız tedavi mümkün müdür?

İyi huylu tiroid nodüllerinin tedavisinde; alkol enjeksiyonu (kimyasal ablasyon) ve yakın dönemde kullanılmaya başlanan radyofrekans veya mikrodalga enerjisiyle ısıtma (termal ablasyon) etkisiyle perkütan ablasyon uygulanarak ameliyatsız tedavi mümkün hale gelmiştir.

Perkütan ablasyonla nodül tedavisi nasıl yapılır?

Perkütan ablasyonda lokal anestezi uygulanarak, ultrason rehberliğinde özel iğnelerle nodüllerin içine direkt olarak girilir; nodüller ya ısıyla yakılır ya da alkol ile tahrip edilir. Tahrip olan nodüller gittikçe küçülür ve nodüllerin oluşturduğu bası etkisinden kaynaklanan nefes darlığı, yutma güçlüğü ve ses kısıklığı gibi yakınmalar azalır ya da kaybolur. 

Alkol ablasyonu kistik (sıvı içeren) nodüllerde ilk seçilecek tedavidir. Termal ablasyon yöntemleri daha çok solid nodüllerde tercih edilir.

Perkütan ablasyonun avantajları nelerdir?

Perkütan ablasyonun bir iğne deliğinden girilerek lokal anestezi ile ağrısız olarak yapılabilmesi, riskinin çok düşük olması ve hastanın aynı gün normal hayata dönebilmesi gibi çok önemli avantajları vardır.

Bu nedenle, iyi huylu tiroid nodüllerinde tedavi için ilk seçilecek yöntem perkütan ablasyon olmalıdır; cerrahi tedavi ise perkütan ablasyonun başarılı olmadığı ya da perkütan ablasyona uygun olmayan hastalarda düşünülmelidir.

Alkol ablasyonuyla tiroid nodülü nasıl tedavi edilir?

Ablasyon yapılacak nodül ultrasonla görüntülendikten sonra, cilde lokal anestezi verilerek giriş yeri uyuşturulur, daha sonra ince bir iğne ile nodüle girilir ve yavaş bir şekilde alkol enjeksiyonu yapılır. Kistik nodüllerde sıvı içeriği iğneyle alındıktan sonra nodülün içine sonra alkol verilir. Daha sonra iğne çekilir ve hasta birkaç saat gözlendikten sonra taburcu edilir.​

Alkol ablasyonu hangi durumlarda kullanılır?

Alkol ablasyonu kistik yani sıvı içeren iyi huylu tiroid nodüllerinde ilk seçenektir; ancak solid yani sıvı içermeyen nodüllerde de uygulanabilmektedir.

Radyofrekans (RF) ablasyonla tiroid nodülü tedavisi nedir?

RF ablasyon tedavisi tiroid biyopsisine benzer bir işlemdir. Bu yöntemle kesi yapılmadan tiroid nodülünün içerisine ultrason yardımıyla özel bir iğne ile girilir, daha sonra nodülün içerisine ısı verilerek buharlaşması sağlanır. Yöntem, dokunun içindeki ısıyı radyofrekans dalgalarıyla arttırarak termal hasar oluşturma ve hücreleri tahrip etme prensibine göre çalışır.

Mikrodalga ablasyonla tiroid nodülü tedavisi nedir?

Mikrodalga ablasyonda doku içinde bulunan su molekülleri hareket ettirilmesiyle yaratılan ısı etkisinden yararlanılır. Oluşan ısı etkisi dokudaki hücreleri öldürür. En önemli özelliği, radyofrekansa göre etkisinin daha hızlı olmasıdır.  

RF ablasyon ve mikrodalga ablasyon nasıl uygulanır?

Ablasyon yapılacak nodül ultrasonla görüntülendikten sonra, cilde lokal anestezi verilerek uyuşturulur, daha sonra ultrason rehberliğinde özel iğne ile nodüle girilir. Radyofrekans veya mikrodalga verilerek iğne nodülün farklı bölgelerine yönlendirilir; bu sayede nodülün tamamının ısı etkisine maruz kalması sağlanır. İşlemin etkisi görüldükten sonra iğne çekilir ve hasta birkaç saat gözlendikten sonra taburcu edilir.​

​​Perkütan ablasyonun avantajları nelerdir?

Perkütan ablasyon; ince bir iğneyle yapılan, ciltte iz bırakmayan, ağrısız bir işlemdir ve hasta işlemden kısa bir süre sonra evine gidebilir. Komplikasyon oranı deneyimli ellerde çok düşüktür.

C:\Users\User\Desktop\919650.fig.001.jpg

RF ablasyon ve mikrodalga ablasyon yöntemleri hangi tip nodüllere uygulanır?

İyi huylu olduğu biyopsi ile gösterilmiş olan solid yani katı tiroid nodüllerinde her iki yöntem de oldukça yararlıdır. Ayrıca, bu yöntemler kistik yani sıvı içeren nodüllerde  ethanol enjeksiyonuyla tedavi (kimyasal ablasyon) başarılı olmazsa RF ablasyon uygulanabilir. 

İşlem öncesinde hazırlık gerekli midir?

İşlem öncesinde herhangi bir hazırlık gerekmemektedir. 

C:\Users\User\Desktop\maxresdefault.jpg

İşlem ne kadar sürmektedir? İşlem sonrasında hastanede yatış gerekir mi?

İşlem ortalama olarak 15-25 dakika sürmektedir. Hastalarımız, işlemden 1 saat sonra normal günlük hayatına dönebilir.

Yöntemin başarısı hangi düzeydedir? 

İşlem sonrasında nodül boyutlarında 6-12 ay içinde %90’a varan oranlarda azalma görülmektedir. Komplikasyon oranı ameliyattan çok daha düşüktür.

İşlem ağrılı mıdır?

İşlemin lokal anestezi veya sedasyon eşliğinde yapılabilmesi sayesinde işlem sırasında ağrı hissedilmez. Ancak işlem bittikten hafif derecede ağrı olursa, ağrı kesici ilaç kullanılması önerilir.

Yöntemin avantajları nelerdir?

İşlemin başlıca avantajları şunlardır;

  • Cerrahi kesiye gerek duyulmaması, dikiş izi kalmaması 
  • Kanama ve enfeksiyon riskinin çok düşük olması
  • Lokal anestezi veya sedasyon eşliğinde uygulanabilmesi
  • İşlem süresinin kısa olması
  • Hastanede kalış süresinin kısa olması
  • Ameliyata kıyasla kolay ve konforlu olması  
  • Hastalığın iyileşme oranının yüksek olması      
  • Günlük yaşama çabuk dönülebilmesi 

Guatrda embolizasyon tedavisi nedir? Nasıl yapılır?

Guatrda nodül sayısı çok fazlaysa, perkütan ablasyon için kullanılması gereken iğne sayısının fazla olması ve  perkütan ablasyon süresinin uzaması nedeniyle embolizasyon önerilmektedir. Ayrıca, 6 cm’den büyük veya göğüs boşluğuna uzanan nodüllerde perkütan ablasyonun yetersiz kalabilmekte veya teknik olarak zor olabilmektedir; bu durumlarda embolizasyondan yararlanılmaktadır.

Embolizasyonda, kasıktan anjio yöntemiyle girilerek tiroid bezini besleyen atardamarlar çok küçük tanecikler verilerek tıkanır. Bu sayede kanlanması azalan nodüller birkaç ay içinde küçülür ancak tiroid bezi canlılığını ve fonksiyonunu kaybetmez. Tiroid embolizasyonu tek ya da her iki loba uygulanabilir

İşlem ne kadar sürmektedir? İşlem sonrasında hastanede yatış gerekir mi?

İşlem 30-45 dakika sürmektedir.  Hastalarımız, hastanede 1 gün kaldıktan sonra normal günlük hayatına dönebilir.

Guatrda embolizasyon tedavisinin avantajları nelerdir?

Cerrahiden farklı olarak narkoz gerektirmez, cilt kesisi yoktur, ses kısıklığı, hipotiroidi ve hipoparatiroidi gelişmez. Perkütan ablasyona benzer şekilde etkili bir tedavi olması sayesinde, işlemden sonra guatr kitlesinde % 90’a varan oranda küçülme meydana gelebilir.

 

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın