Görüntüleme Eşliğinde Kitle/Tümör Biyopsisi

Kitle nedir?

Karın içinde, göğüs boşluğunda, boyunda, diğer yumuşak dokularda ve genel olarak ciltaltında hastalıklı dokular yer işgal ettikleri zaman bunlara kitle adı verilir. Bu kitleler iyi ya da kötü huylu olabilir. 

Kitle iğne biyopsisi nedir? 

Vücutta hastalık ya da kitle olduğu düşünülen bölge ile ilgili olarak kesin tanı koymak için ameliyata gerek duyulmadan sadece iğne ile küçük bir parça alınması işlemidir. İğne biyopsisi bir ameliyat olmadığı için kesi veya yara izi olmaz. 

C:\Users\User\Desktop\maxresdefault (1).jpg

Hangi amaçla yapılır?

Parça alınan organdaki bir hastalığın evresinin ve seyrini değerlendirmek için veya bir kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunun belirlenmesi için yapılır; alınan parça sonucun belirlenmesi için patoloji laboratuvarına gönderilir. Patoloji incelemesi kötü huylu olabilecek bir tümör için hangi tedavinin uygulanacağına biyopsi sonucuna göre karar verilir.

Görüntüleme eşliğinde iğne biyopsisi nedir?

Biyopsi sırasında vücudun içini ve iğneyi aynı anda görerek biyopsi yapılacak bölgeye veya kitleye doğru ilerletme işlemine görüntüleme eşliğinde biyopsi adı verilir. Şüphe duyulan organda kitle varlığında ilgili bölgenin sıklıkla ultrason veya bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılarak görüntülenmesi sayesinde kitlenin yeri net olarak tespit edilebilir; böylece iğnenin istenen bölge dışında bir yerden parça alma olasılığının önüne geçilir. Görüntüleme eşliğinde yapılan iğne biyopsisi genel olarak en güvenilir ve emniyetli biyopsi yöntemidir. 

C:\Users\User\Desktop\CRP_Sept2019_Figure1.png

Kalın iğne biyopsisi ya da tru cut biyopsi (doku biyopsisi) nedir?

Hücre veya sıvı alınan ince iğne biyopsisinden farklı olarak bir doku parçasının da alındığı daha kalın kesici özel iğnelerle yapılan biyopsi türüdür.  Bu sayede alınan parçaya kesin tanı koyma olasılığı güçlenir; biyopsi tekrarına daha az gerek duyulur. 

Kitle biyopsisi ne zaman yapılmalıdır

Tümör biyopsisi ne kadar erken alınırsa tedavinin başarı şansı o oranda yükselir

Kitle biyopsisi ne kadar sürer? 

Yaklaşık olarak 15 dakika sürer. 

Kitle biyopsisi için hazırlık gerekir mi?

Biyopsi işleminden önce hastadan bazı kan testleri istenerek kanama riski değerlendirilir. 

Hasta kan sulandırıcı ilaç kullanıyor ise, bu ilaçları işlemden önce kesilir.

Biyopsi işlemi için anestezi gerekli midir? 

Genellikle lokal anestezi yeterli iken bazı durumlarda ek olarak sedoanaljezi adı verilen damardan sakinleştirici ve güçlü ağrı kesicilerin kullanılması gerekir.

Kitle biyopsisi nasıl yapılır?

İşlem öncesinde ilk olarak biyopsi yapılacak bölgeyi en iyi şekilde görebilmek için hangi görüntüleme yönteminin daha uygun olduğu belirlenir. Kitleye en iyi yaklaşılabilecek cilt bölgesi belirlenerek steril şekilde hazırlanır ve lokal anestezi uygulanır. İşlem için uygun iğne kalınlığı belirlenir. 

Kitle biyopsisi güvenli bir tanı yöntemi midir? Riski var mıdır? 

Kitle biyopsisi son derece güvenli bir tanı yöntemidir. Ancak seyrek de olsa, biyopsi yapılan organda kanama, enfeksiyon, akciğeri saran zarlar arasına hava kaçması (pnömotoraks), barsak perforasyonu gibi durumların meydana gelme riski bulunmaktadır. Gerekli tıbbi önlemler alınarak bu riskler mümkün olduğunca azaltılır.    

Biyopsi sonrası takip gerekli midir?

Kalın iğne biyopsisinde %1-2 oranında kanama riski bulunmaktadır.  Bu nedenle biyopsisi yapıldıktan sonra hastanın en az 2 saat gözlem altında bulundurulması ve biyopsi yapılan yere bası uygulanması gerekir.

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın