Tiroid Ultrasonografisi

Tiroid Ultrasonografisi nedir?

Tiroid ultrasonografisi en sık yapılan incelemelerden biridir. Boynun ön kesiminde yüzeye yakın yerleşim gösteren tiroid bezi ultrasonografi ile incelenmek için oldukça uygundur.

Tiroid ultrasonografisi nasıl yapılır?

Tiroid ultrasonografisi, ultrason cihazının prob adı verilen küçük bir parçasının boyun bölgesine konulmasıyla yapılan bir tetkiktir.

Tiroid Ultrasonografisi ile nelere bakılır?

Ultrasonografi incelemesi ile tiroid bezinin boyutları ve yaklaşık hacmi belirlenir. Tiroid bezinin iç yapısına bakılarak tiroidit adı verilen hastalık grubuyla ilişkili olabilecek bulgular aranır. Nodül varlığı araştırılır. Eğer nodül var ise sayısı, yeri ve boyutları belirlenir. Nodülün kenar ve iç yapı özellikleri not edilir. Renkli Doppler ultrasonografi ile nodüllerin kan akımı incelenerek kanser yönünden değerlendirilir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak nodül hakkında biyopsi, takip veya sintigrafik inceleme kararı verilir.

Tiroid ultrasonografisi başka hangi amaçla kullanılmaktadır?

Tiroid ultrasonografisinin çok önemli bir avantajı tiroid nodüllerine yapılacak iğne biyopsi işlemine kılavuzluk amacıyla kullanılabilmesidir.

İşlemin zararı var mıdır?

Tiroid ultrasonografisi için ses dalgası kullanıldığından herhangi bir zararı yoktur; bu sayede gebelerde de güvenle yapılabilir. 

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın