İşlemler

ULTRASONOGRAFİ (US)
Tüm abdomen US
Üst abdomen US
Renal US
Üriner sistem US
Pelvik US
Transrektal US
Hepatobiliyer US
Skrotal US
Tiroid US
Meme US
Transvajinal US
Yüzeyel US
Boyun US
Parotis-Submandibuler bez US
Transfontanel US
Kalça ultrasonu
Obstetrik US
RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ (RDUS)
Penil RDUS
Skrotal RDUS
Transrektal RDUS
Renal arter RDUS
Karotis ve vertebral arter RDUS
Alt ekstremite ven RDUS (bilateral)
Alt ekstremite arter RDUS (bilateral)
Abdominal aorta ve dalları RDUS
Üst ekstremite arter RDUS (bilateral)
Üst ekstremite ven RDUS (bilateral)
Mezenter arter-ven RDUS
Transvajinal RDUS
Tiroid RDUS
Meme RDUS
Kitle lezyonu RDUS
Portal ven/hepatik ven RDUS
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG)
Multiparametrik prostat MRG (3 Tesla)
Skrotal MRG
Üst abdomen MRG
Alt abdomen/Pelvis MRG
MRKP
Meme MRG
Beyin MRG
Hipofiz MRG
Boyun MRG
Temporal MRG
Servikal/torakal/lomber MRG
Kalça/sakroiliak MRG
Diz/omuz MRG
El/el bileği
Ayak/ayak bileği MRG
MR Anjiografi
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
Üst abdomen BT
Alt abdomen BT
Akciğer yüksek çözünürlüklü (YRBT) BT
Böbrek BT (taş protokolü)
BT anjiografi
BT ürografi
Toraks BT
Boyun BT
Beyin BT
Paranazal sinüs BT
GİRİŞİMSEL İŞLEMLER
Prostat Kanseri HIFU Tedavisi
Prostat MR füzyon biyopsi
TRUS eşliğinde prostat biyopsisi
Troid ince iğne aspirasyon biyopsisi
Meme ince iğne aspirasyon biyopsisi
Meme tru-cut iğne biyopsisi
Nodüler guatr ablasyon tedavisi
Miyom ablasyon tedavisi
Kist drenajı/skleroterapi
Böbrek tümörü ablasyon tedavisi
Böbrek biyopsisi
Karaciğer biyopsisi
Diğer organ/kitle biyopsisi
Fibroadenom ablasyon tedavisi
Abse, plevral sıvı, ampiyem drenajı
Prostatit enjeksiyon tedavisi
Penis eğriliği (Peyronie Hastalığı) tedavisi
Erektil disfonksiyon tedavisi
Prostat büyümesi tedavisi (embolizasyon)
Ameliyatsız Varikosel Tedavisi: Embolizasyon

 

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın