İşlemler

ULTRASONOGRAFİ (US)
Tüm abdomen US
Üst abdomen US
Renal US
Üriner sistem US
Pelvik US
Transrektal US
Hepatobiliyer US
Skrotal US
Tiroid US
Meme US
Transvajinal US
Yüzeyel US
Boyun US
Parotis-Submandibuler bez US
Transfontanel US
Kalça ultrasonu
Obstetrik US
RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ (RDUS)
Penil RDUS
Skrotal RDUS
Transrektal RDUS
Renal arter RDUS
Karotis ve vertebral arter RDUS
Alt ekstremite ven RDUS
Alt ekstremite arter RDUS
Abdominal aorta ve dalları RDUS
Üst ekstremite arter RDUS
Üst ekstremite arter RDUS
Mezenter arter-ven RDUS
Transvajinal RDUS
Tiroid RDUS
Meme RDUS
Kitle lezyonu RDUS
Arteriovenöz fistül RDUS
Portal ven/hepatik ven RDUS
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG)
Multiparametrk prostat MRG
Skrotal MRG
Üst abdomen MRG
Alt abdomen MRG
Meme MRG
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Prostat MR füzyon biyopsi
TRUS eşliğinde prostat biyopsisi
Böbrek kisti drenaji
Böbrek Tümörü RF ablasyon tedavisi
Prostat abse drenajı
Prostat kist drenajı
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi
Tirioid nodülü RF ablasyon tedavisi
Meme ince iğne aspirasyon biyopsisi
Meme tru-cut İğne biyopsisi
Fibroademon RF ablasyon tedavisi
Abse, plevral sıvı , ampiyem drenaji
Prostatit Tedavisi
Prostat Arter Embolizasyonu
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
Üst abdomen BT
Alt abdomen BT
Renal BT ( dinamik )
Renal  (taş protokolü)
BT anjiografi
BT ürografi
Toraks BT
Akciğer Yüksek çözünürlüklü BT
Beyin BT
Paranazal sinüs BT

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın