PROSTAT ARTER EMBOLİZASYONU

Prostat arter embolizasyonu nedir?

Prostat arter embolizasyonu, prostat büyümesinin ameliyata gerek duyulmadan, anjiyo ile tedavi edilmesini sağlayan yeni bir yöntemdir. İyi huylu prostat büyümesi olan tüm hastalara uygulanabilen en yeni minimal invaziv tedavi seçeneğidir.

İşlem sırasında prostat bezini besleyen atardamar anjio yöntemiyle tıkanır, bunun sonucunda beslenmesi engellenen prostat bezi küçülmeye başlar. Bu sayede hastanın şikayetleri de azalır veya kaybolur.  

Embolizasyon, prostat büyümesinin tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilen, kolay, etkili ve emniyetli bir tedavidir. 

Kimlere uygulanır?

İyi huylu prostat büyümesi olan tüm hastalara uygulanabilir. 

Ameliyat edilmesi riskli olan yaşlı hastalar ve ameliyat olmak istemeyen hastalar için tercih edilen yeni bir yöntemdir.  

Uzun süredir sondası bulunan hastalar için iyi bir tedavi seçeneğidir.  

Prostat biyopsisine ve prostat kanserine bağlı kanamalarda da kanamayı durdurmak için uygulanabilir

Kimlere uygulanmaz?

Prostat kanseri şüphesi, mesane nörojenik bozukluk, üretra darlığı, dev mesane taşları ve kronik böbrek yetmezliği olanlarda işlem uygulanmaz. 

Prostat arter embolizasyonu nasıl yapılır?

İşlem anjiyografi ünitesinde lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Bu bakımdan kalp anjiosu işleminden hiçbir farkı yoktur. İşlem sırasında hasta uyanık durumda olur ancak hastanın konforu için damardan ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaçlar verilir. 

Kasıktan girilerek kateter adı verilen ince plastik borucuklar yardımı ile prostat bezini her iki taraftan besleyen atardamarlara ulaşılır ve çok küçük tanecikler verilerek bu damarların tıkanması sağlanır. Bu prostat bezine zarar vermez sadece beslenmesini azaltır ve küçültür. Bu sayede prostat dokusunun içinden geçen idrar kanallarına yaptığı bası ortadan kalkar ve prostat büyümesinden kaynaklanan şikayetler belirgin olarak azalır ya da kaybolur. Prostat bezindeki küçülme uzun sürelidir.

Embolizasyon tedavisi damar yapısı bozuk olmayan hastalarda teknik olarak daha kolay uygulanır. İşlem öncesinde, damar yapısını incelemek amacıyla tomografi cihazıyla BT anjiografi yapılarak hastanın embolizasyona uygun olup olmadığı değerlendirilir. 

İşlem ne kadar sürer?

İşlem yaklaşık iki saat sürer.

Yöntemin diğer yöntemlere göre avantajları nelerdir?

Ameliyat olmadığı için karın bölgesine kesi yapılmaz.

Genel anestezi gerekmez, lokal anestezi altında yapılır. 

Hastanede yatış gerekmez. 

Ağrı azdır veya hiç yoktur. 

Normal günlük yaşama hızla dönülebilir, bu süre cerrahi sonrasında 3-6 hafta arasındadır. 

İşlem sırasında ve sonrasında kan kaybı yoktur.

Ameliyattan sonra görülebilen idrar tutamama, sertleşme sorunu, kısırlık gibi problemler embolizasyon sonrasında görülmez. 

Hastaların hastanede yatış süresi ne kadardır?

Hastalar ya aynı gün ya da bir gün sonra evlerine gönderilebilir. 

Tedavi işleminin herhangi bir riski veya yan etkisi var mıdır? 

Yeni bir tedavi yöntemi olan prostat embolizasyonu için literatürde önemli bir yan etki bildirilmemiştir.  Nadiren, diğer anjiografi işlemlerinde de görülebilen, kasıkta iğne giriş yerinde hematom, enfeksiyon gelişmesi söz konusu olabilir. Tedaviden sonra hafif ağrı hissedilebilir. Çok nadiren, işlem sonrasında geçici olarak sonda takılması gerekebilir. 

Embolizasyon tedavisi sonrasında hastalığın tekrarlama riski nedir?

İşlem sonrasındaki hastalığın tekrarlama riski %0-2 arasındadır.

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) nedir?

Erkeklerde idrar torbasının alt kısmında yer alan prostat bezinin büyümesidir. Normal bir prostat, yaklaşık olarak iri bir ceviz büyüklüğünde olup hacmi 15-25ml’dir. Erkekler yaşlandıkça prostat bezi da büyür.

Görülme sıklığı nedir?

İyi huylu prostat büyümesi sık görülen bir durumdur;  40 yaş üstündeki her üç erkekten birinde prostat büyümesi  görülüyor; 60 yaş üzerindeki erkeklerin  yaklaşık %60’ında iyi huylu prostat büyümesine bağlı şikayetlere rastlanmaktadır.

İyi huylu prostat büyümesi nasıl meydana gelir?

İyi huylu prostat büyümesi yaşlanmayla birlikte erkeklerde oluşan hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Hastalığın oluşumunda genetik geçişin de rolü vardır. Birinci derece yakınlarında iyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerin bu hastalığa yakalanma olasılığı daha fazladır. 

İyi huylu prostat büyümesinin kanserle bir ilişkisi var mıdır?

İyi huylu prostat büyümesi prostat kanseri demek değildir. Prostat büyümesinin prostat kanserine dönüşmesi söz konusu değildir. Ancak prostat büyümesi ile prostat kanseri eş zamanlı olarak görülebilir. Bu nedenle iyi huylu prostat büyümesi görülen hastalarımızın mutlaka prostat kanseri taraması da yaptırması gereklidir. 

İyi huylu prostat büyümesinin belirtileri nelerdir?

İyi huylu prostat büyümesi özellikle ilerleyen yaşlarda hastalarımızın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. İdrar kesesinin hemen çıkışında yer alan prostat bezi idrar kanalını adeta bir yüzük gibi sarmaktadır. Şikayetler büyüyen prostatın, mesane çıkışında idrar yoluna baskı yapması ve idrar atımında büyük bir zorluk yaşanmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Hastalık,  70’li yaşlardaki erkeklerin yaklaşık yarısında ve daha ileri yaş grubundaki hastalardaysa yaklaşık %90 oranında idrar yapmada problemlere sebep olur. 

Hastalığın başlıca belirtileri şunlardır; 

*Depolama belirtileri: Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı,gece uyurken sık sık idrar nedeniyle uyanmak, acilen idrar yapma isteği, istemsiz idrar kaçırma

*Boşaltım belirtileri: İdrar yapmadan öncen bekleme, ıkınma, zorlanma, kesik kesik idrar yapma, zayıf akımlı idrar yapma, idrar yapmanın çok uzun sürmesi

*İdrar sonrası belirtiler: İdrarını tam boşaltamama, idrar torbasında idrar kalma hissi, idrarı yaptıktan sonra damlama olması.

Hastalık hafif, orta ve ileri düzeyde seyredebilir. Buna bağlı olarak hastaların sosyal hayatı olumsuz etkilenir. 

İyi huylu prostat büyümesi tedavi edilmezse ne olur?

Prostat büyümesi ilerledikçe idrar akımında kademeli olarak azalma görülürken, idrar torbasının tam olarak boşalmamasına bağlı olarak idrar torbasında kalan idrar miktarı artar ve mesane ve idrar yollarının yapısında bazı değişiklikler meydana gelir. 

Uzun süre tedavi edilmeyen hastalarımızda; 

 • İdrar yapamama
 • Mesanede taş oluşumu
 • Mesane yapısının bozulması ve içinde cep oluşması(divertikül)
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
 • İdrarda kan gelmesi
 • Kronik böbrek yetersizliği

gibi ciddi sorunlar görülebilir. 

İyi huylu prostat büyümesi cinsel hayatı etkiler mi?

Prostat şikayetleri arttıkça farklı derecelerde sertleşme sorunları görülebilir. 

İyi huylu prostat büyümesinde erken tanı neden önemlidir? 

Erken tanı konulan hastalarda uygun tedaviyle idrar şikayetlerinin ortadan kaldırılması ve idrar kesesi ve böbreklerde geri dönüşsüz hasarın önlenmesi mümkün hale gelir. 

Tedavide öncelikle başvurulan ilaç tedavisinin yetersiz olduğu durumlarda minimal invazif tedavi yöntemlerine veya cerrahi tedavilere başvurulabilmektedir.

İyi huylu prostat büyümesi tanısı nasıl konur?

BPH tanısı için, belirtilerin şiddetini ve hastanın yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkisini belirlemek üzere oluşturulan skorlama sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca, prostatın makattan parmakla muayenesi de önem taşımaktadır. Ek olarak, aşağıdaki testlerin yapılmasına ihtiyaç duyulabilir; 

 • Prostat spesifik antijen (PSA) testi: Prostat kanseri olasılığının değerlendirilmesine yönelik kan testidir.
 • İdrar testi ve idrar kültürü: Benzer belirtilere sebep olan idrar yolları enfeksiyonunu dışlamak için yapılır
 • İdrar akım testi (üroflowmetri): İdrar akım hızını ölçmek için yapılır.
 • İşeme sonrası kalan idrar miktarı ölçümü: İdrar boşalmasının ne ölçüde etkili sağlanabildiğini gösterir.
 • Ultrasonografi: Böbrek, mesane (idrar torbası) ve prostatın görüntülenmesini sağlar.
 • Sistoskopi: Dış idrar kanalının ve mesanenin (idrar torbası) alet kullanılarak gözle doğrudan incelenmesidir.

İyi huylu prostat büyümesi tanısı nasıl tedavi edilir? 

Uygulanacak tedavi tarafından hastanın durumuna göre belirlenmektedir. Hastanın şikâyetlerinin şiddetine bağlı olarak uygulanabilecek çeşitli tedaviler bulunmaktadır. Buna göre;

 1. İzlem

Hafif düzeyde belirtiler görülüyorsa tercih edilen tedavi yöntemidir. Hasta, şikayetlerinin azalması ve hastalığın ilerlememesi için yaşam tarzında ne gibi düzenlemeler yapması gerektiği konusunda bilgilendirilir.

 1. İlaç Tedavileri

Belirtiler rahatsız edici düzeyde olduğunda ve yaşam kalitesini etkilediği zaman önerilir.

 1. Minimal İnvazif Girişimsel Tedaviler

İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda, ameliyatı kabul etmeyen ameliyatın riskli olabileceği hastalara uygulanır. Prostat arter embolizasyonu prostat stentleri, transüretral iğne ablasyonu (TUNA), transüretral mikrodalga tedavisi (TUMT) gibi yöntemler kullanılmaktadır.

 1. Cerrahi Tedaviler

Diğer yöntemler yetersiz kaldığında, şikâyetleri ortadan kaldırmak ve idrar akımını arttırmak üzere uygulanan tedavi yöntemidir.

*Açık prostat ameliyatı; prostat büyüklüğü ileri seviyede olan hastaların tedavisinde uygulanmaktadır. Fakat yan etkileri diğer yöntemlerden daha fazladır.

*Kapalı prostat ameliyatı (TUR-P); İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde en yaygın olarak kullanılan cerrahi yöntemdir. İşlem sonrasında retrograd ejakülasyon (orgazm sırasında meninin üretradan atılmayıp, mesane içine püskürtülmesi) gelişebilir. 

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın