MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR

Prostat kanserinin erken dönemde en hassas olarak belirlenmesini sağlayan tanı yöntemidir. Sadece yeterli özelliklere sahip MR cihazlarında uygun teknikler kullanılarak çekilmeli ve tecrübeli üroradyologlar tarafından raporlanmalıdır. 

Multiparametrik Prostat MR

Multiparametrik prostat MR nedir?

Multiparametrik prostat MR, prostat beziyle ilgili en detaylı bilgi veren görüntüleme yöntemidir.

Neden önemlidir?

Prostat kanserini en hassas ve en erken dönemde gösteren tanı yöntemidir.

Prostat kanserinin erken tanısına nasıl katkıda bulunur?

Multiparametrik prostat MR incelemesi ile, normalden yüksek kan PSA değeri olan kişilerde prostat bezinde kanser şüphesi taşıyan bir bölge bulunup bulunmadığı belirlenir ve bu sayede biyopsi sırasında  doğrudan kanser şüphesi olan odaklardan parça alınması mümkün hale gelir.

Başka hangi amaçla kullanılır?

Tümörün yerini net olarak belirleyebilen bu yöntem sayesinde biyopside daha doğru sonuçlar elde edilebilmektedir.

Klinik olarak önem taşıyan kanserleri göstermedeki üstünlüğü nedeniyle,  MR incelemesi ile prostatında anormal bulgu saptanmayan hastalarda biyopsi yapılması gerekliliğini azaltabilmektedir.

Kanser yönünden şüpheli bir alan saptandığında, bu alanın hangi kısmında daha saldırgan bir kanser bulunabileceğini gösterebilmektedir; bu sayede MR füzyon biyopside mutlaka parça alınması gerekli olan bölge belirlenmiş olur.

Ayrıca prostat bezindeki olası bir tümörün prostat bezi dışına taşıp taşmadığı ve başka organlara sıçrama olup olmadığının anlaşılması için kullanılır.

Prostat bezindeki şüpheli alanlar nasıl değerlendirilir?

Multiparametrik prostat MR ile belirlenen şüpheli bölgeler kanser riski yönünden aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

PI-RADS 1 – Çok düşük risk

PI-RADS 2 – Düşük risk

PI-RADS 3 – Orta risk (kanser açısından şüpheli)

PI-RADS 4 – Yüksek risk

PI-RADS 5 – Çok yüksek risk 

Her MR cihazıyla multiparametrik prostat MR çekilebilir mi?

Sadece belirli teknik yeterliliklere sahip MR cihazlarında uygun teknikler kullanılarak çekilmeli ve tecrübeli üroradyologlar tarafından raporlanmalıdır.

Multiparametrik prostat MR nasıl çekilir?

Çekim sırasında hasta açısından diğer MR incelemelerine göre herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Çekim yapılan hasta MR cihazda sırt üstü pozisyonda yatar durumdadır.

Multiparametrik prostat MR tek bir seansta mı çekilir?

Multiparametrik prostat MR başlıca dört bileşenden oluşur ve çekimi tek bir seansta tamamlanır;

Yüksek çözünürlüklü MR incelemesi,

Difüzyon ağırlıklı MR incelemesi

ADC haritalaması

Dinamik kontrastlı MR

Çekim öncesinde hazırlık gerekli midir?

Çekime aç gelinmesi ve tuvalet ihtiyacının giderilmiş olması gereklidir.

Çekim ne kadar sürer? Çekim sırasında acı hissedilir mi?

Damardan ilaç verilerek yapılan inceleme yaklaşık 35-40 dakika sürmektedir. Çekim sonrasında hastalar günlük hayatına devam edebilirler. Çekim sırasında acı veya herhangi bir rahatsızlık hissedilmez.

Multiparametrik MR çekiminde radyasyon alınır mı?

Hayır, hasta radyasyona maruz kalmaz.

Prostat Kanseri

Prostat nedir ?

Erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezi, idrar torbasının hemen altında, rektumun önünde bulunur. İdrar borusunun başlangıç bölümü (üretra) prostatın içinden geçer.

Prostat kanseri nedir?

Prostat bezinden gelişen kanser prostat kanseri olarak adlandırılır. Hastalıkta prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucunda tümör kitlesi oluşur. Tümör dokusu öncelikle prostat içinde büyür, daha sonra prostatı çevreleyen kapsüle uzanarak prostat dışına doğru yakın organlara ve kan yoluyla vücuda yayılabilir.

Prostat kanserinin görülme sıklığı nedir?

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında da akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Genel olarak her 5-6 erkekten birinin hayatı boyunca prostat kanseri ile karşılaşma riski bulunmaktadır. Ülkemizde ise her 12 erkekten birinin prostat kanserine yakalanmaktadır.

Prostat kanseri nasıl seyreder?

Prostat kanseri genellikle yavaş seyirli olmakla birlikte, oldukça agresif seyrederek kemik ve diğer organlara sıçrayabilir.

Prostat kanseri bakımından kimler risk altındadır?

55 yaşın üzerinde ve ailesinde prostat kanseri görülen erkeklerin prostat kanserine yakalanma riski daha yüksektir.

Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

Prostat kanseri sinsi seyirli olup erken dönemde çoğunlukla bulgu vermez, ancak hastalığın ilerlemesine bağlı olarak bazı belirtiler ortaya çıkabilir.

 • İdrar yapamama veya idrar yapma zorluğu
 • İdrar yapmada gecikme, idrar yapmanın bitiminde idararın damla damla gelmeye devam etmesi
 • Özellikle gece olmak üzere idrara sık çıkma
 • İdrar akışının zayıf olması
 • Zayıf veya kesik kesik idrar yapma
 • İdrar yaparken ağrı veya yanma
 • Ereksiyon zorluğu
 • Boşalma esnasında ağrı
 • İdrar veya menide kan görülmesi
 • Kemik ağrıları

Yukarıdaki belirtiler iyi huylu prostat büyümesine veya prostat iltihabı (prostatit) gibi durumlarda da ortaya çıkabilir. Bu belirti ve şikâyetlere sahip yaklaşık on kişiden sadece birinda prostat kanseri bulunmaktadır.

Prostat kanserinin erken tanısı neden önemlidir?

Prostat kanseri, erken dönemde yakalandığında tedavi başarısı yüksek kanser türleri arasında yer almaktadır. Ancak, prostat kanseri belirtilerinin ortaya çıktığı ileri dönemde uygulanacak tedavinin başarı oranı azalmaktadır. Nitekim, tedavi sonrasında 5 yıllık sağkalım oranı erken evrede yakalanan prostat kanserlerinde %100’e yakınken, bu oran tanı konulduğunda ileri evrede olanlarda sadece %29’dur.

Son yıllarda prostat kanseri tarama ve erken teşhis yöntemlerinin gelişmesi sayesinde, hastalığın erken dönemde yakalanabilmesi mümkün hale gelmiştir. Ne var ki, hastalık genellikle sinsi seyirli olduğu için erken dönemde bulgu vermez.

Bu nedenle, 40 yaşından itibaren her erkeğin yıllık prostat kontrolünü ve kan tahlillerini mutlaka yaptırması gerekmektedir.

Prostat kanserinde erken tanı nasıl konulur?

Prostat kanserini erken tanısı için öncelikle prostat spesifik antijen (PSA) olarak bilinen kan testinden ve/veya makattan parmakla yapılan prostat muayenesinden yararlanılır.

Prostat biyopsisi neden yapılır?

Hastanın PSA kan testine ve muayene bulgularına göre prostat kanseri şüphesi söz konusu ise biyopsi yapılması gerekir. Transrektal ultrason (TRUS) eşliğinde yapılan biyopsi işlemi sırasında, iğne yardımıyla rektumdan girilerek prostat bezinden alınan parçalar, mikroskop altında incelenerek kanser hücresi olup olmadığı araştırılır. Prostat biyopsisi hastalığın kesin tanısı için zorunlu bir testtir. 

Biyopsi sonucunda kanser saptanırsa, uygulanacak tedavi biyopsiden elde edilen bilgiler (tümörün yerleşimi, hacmi, agresif olup olmadığı) de dikkate alınarak belirlenir.

Prostat kanserinde başka hangi tetkikler yapılır?

Biyopsi sonuçlarına göre prostat kanseri saptanırsa, kanserin ne kadar agresif olduğunu belirlemek için ek testler yapılabilir. Ayrıca kanserin prostat beziyle sınırlı olup olmadığını (lokalize tümör) veya yayılıp yayılmadığını (metastatik tümör) belirlemek amacıyla kemik sintigrafisi, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, Ga-68 PSMA ile tüm vücut PET/BT incelemesi gibi tetkiklerden yararlanılır.  

Prostat kanseri tedavisi için uygulanan başlıca yöntemler nelerdir?

Hastalığın evresi, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak  aşağıdaki tedavi seçeneklerinin birinden veya daha fazlasından yararlanılır;

 • Aktif izlem
 • Cerrahi tedavi (prostatektomi)
 • Radyoterapi (brakiterapi, eksternal radyoterapi)
 • Hormon terapisi
 • Kemoterapi
 • Fokal tedavi (HIFU, kriyoterapi vb)

En yaygın başvurulan tedavi seçeneği cerrahidir ve prostatın tamamen çıkarılmasını içerir.


Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın