Penis Eğriliği Tedavisi

Penis eğriliği nedir?

Penisin sertleşme anında bir tarafa doğru bükülmesidir. Ereksiyon meydana geldiğinde penisin 90 derecelik bir açı yapacak şekilde düz durması gerekir; bunun dışında sağa, sola, yukarı ya da aşağı doğru eğimli olması penis eğriliği olarak adlandırılır. Genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkar ve Peyronie hastalığı olarak da bilinir.

Penis eğriliği neden önemlidir?

Penis eğriliği; özellikle cinsel ilişki sırasında penis sertliğinin korunamaması (erektil disfonksiyon) ve cinsel birleşmede zorluk yaşanması gibi problemlere yol açar. Bu bakımdan, hayat kalitesini olumsuz etkileyerek depresyon, kaygı bozukluğu (anksiyete) gibi psikolojik sorunlara da neden olabilir. Eğer eğrilik cinsel ilişki kurmayı engelliyorsa ve ilişki sırasında kişiye veya partnerine acı veriyorsa, bu tedavi edilmesi gereken bir sorundur.

Erken tanı neden önemlidir?

Çünkü penis eğriliği erken teşhis edilirse ameliyata gerek kalmadan tedavisi mümkündür. Bu nedenle akut dönemde tanıyı koymak son derece önemlidir.

Penis eğriliği nasıl seyreder?

İlerleyici bir hastalıktır. İlk başlarda ereksiyon sırasında ağrı duyulmaya başlanır ve bu ağrılı dönem tedavisiz kaybolur. Sert plaklar penis penis gövdesinde hissedilmeye başlandığında ereksiyonda eğilme ve açılanma da fark edilir. Penis eğriliğinde, peniste kitle ve eğilme tüm erkeklerde görülmez ve aynı şiddette olmaz. Bu nedenle peniste ağrı veya kitle hissi varsa, geç kalmadan ve çekinmeden hemen doktora başvurulmalıdır. Çünkü geçirilen süre cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir.

Penis eğriliğinin görülme sıklığı nedir?

Yaklaşık olarak her on erkekten birinde görülür.

Penis eğriliği kimlerde görülür?

Penis eğriliği hastalığı genellikle 40 yaşından sonra görülür, ancak hastaların %8-10’u 40 yaşından küçük erkeklerdir. Genç hastalarda penis eğriliği daha şiddetli ve ağrılı sertleşme ve sertleşme bozukluğu gibi daha ciddi belirtilerle ortaya çıkar.

Penis eğriliğine yol açan sebepler ve risk faktörleri nelerdir?

Penis eğriliğinin meydana gelmesindeki en önemli neden penisin bükülmesi veya ereksiyon halindeyken hasar alması şeklindeki travmalardır. Penisin uğradığı travmalar sonucunda cilt altı dokularda ortaya çıkan kanama odakları, yaranın iyileşmesinin ardından zamanla sert bağ dokusuna dönüşmektedir. Özellikle ileri
yaşlarla beraber dokuların daha kolay yaralanması ve daha zor iyileşmesi nedeniyle penis eğriliği riski artar. Diyabet hastalarında, bazı bağ dokusu hastalıklarında ve ailesel yatkınlık durumunda penis eğriliği daha sık görülebilir.

Penis eğriliği nasıl oluşur?

Genellikle cinsel ilişki esnasında alınan darbelere bağlı oluşan travmaların şiddetine göre kavernöz cismi saran kılıfta yırtılmalar meydana gelebilir. Bu yırtılmalar iyileşme dönemindeyken penis gövdesi üzerinde sert plak oluşumunu tetikleyebilir. Çoğunlukla penis gövdesinin üstünde yer alan bu plaklar bazı durumlarda yanlarda ve penis gövdesinin altında da oluşabilir. Plakların oluştuğu bölgeye göre peniste eğrilik gerçekleşir.

Penis eğriliğinde ne tür belirtiler görülür?

Peniste ele gelen sertlik, şekil bozukluğu, ağrı ve zamanla sertleşme sorunları görülebilir.

Penis eğriliği hangi evrelerde saptanabilir?

Penis eğriliği “akut” ve “kronik” olmak üzere iki dönemde ortaya çıkar. Akut dönem genellikle 12-18 ay sürmektedir. Bu dönemde plak oluşumu başlar ve ilk
zamanlarda hissedilmese bile zamanla özellikle ereksiyon sırasında ağrı görülebilir. Gerek akut gerekse kronik dönemde penis üzerinde sert plaklar ele gelebilir. Kronik dönemde şekil bozukluğu ve plağın yerleşimi ve yaygınlığına göre ereksiyon kaybı da eşlik edebilir. Bu dönem penis eğriliğinin büyük oranda gerçekleştiği ve penis gövdesinde oluşmuş plağın rahatlıkla fark edildiği evredir.

Penisin normal anatomik yapısı hafif yukarı açılı ve düzdür. Bu hastalarda çoğunlukla yukarı doğru, bazen sağa veya sola doğru bazen de aşağı doğru eğrilik olur. Penis eğriliği hastalığı her erkekte aynı şekilde gelişmeyebilir. Bazı durumlarda eğrilik ileri seviyelere ulaşırken bazen hafif düzeyde olabilir. Eğrilik derecesi 10 dereceden 150 dereceye kadar değişebilir. İleri seviye penis eğriliği durumlarında penis gövdesinde oluşan plak hasta tarafından rahatlıkla hissedilir hale gelmiştir ve plak boyutunun büyümesine bağlı olarak eğriliğin derecesi de artmıştır. Zamanla özellikle ereksiyon durumunda eğrilik ileri düzeye ulaşabilir.

Eğriliğin ciddi boyutlara ulaşması açılı bir penis görünümüne yol açacağı için cinsel ilişkinin gerçekleşmesi de oldukça zorlaşır; hatta bazı durumlarda olanaksız hale gelebilir. Bu durum kişinin partneriyle cinsel ilişki sırasında sorun yaşamasına neden olabilir ve çeşitli psikolojik problemleri beraberinde getirebilir.

Bazı hastalarda oluşan fibrotik doku, tek bir bölgede sınırlı kalmayarak penis boyunca uzanır veya penisi sarabilir. Tedavi edilmediği takdirde, kalsiyum çökmesinin etkisiyle bu fibrotik doku sertleşebilir ve peniste ciddi hasar ya da şiddetli ağrıya yol açabilir.

Penis eğriliği teşhisi nasıl konulur?

Penis eğriliği genellikle kişinin kendisi tarafından fark edilir. Uygulanacak tedaviye karar verebilmek için hastalığın hangi düzeyde olduğunun tam olarak belirlenmesi gerekir. Eğer plak oluşumu mevcutsa muayene sırasında belirlenebilir. Ancak yine de oluşumun net bölgesi, boyutu ve hangi seviyede olduğunu belirlemek için ultrason, MR gibi görüntüleme tetkikleri gerekli olabilir.

Penis eğriliği tedavi edilmezse ne olabilir?

Tedavi edilmediği takdirde hastalığın ilerlemesine bağlı olarak cinsel ilişkiye girememe, buna bağlı kısırlık, sertleşme sorunları, ağrılı sertleşme ve psikolojik
sorunlar ile birlikte boşanmalara kadar varan ailevi sorunlar yaşanabilir.

Penis eğriliği tedavisinde nelere dikkat edilmelidir?

Penis eğriliği tedavisinde şikayetlerin şiddeti, sertleşme sorunu yaşanıp yaşanmadığı ve hastalığın ilerleme seyri dikkate alınmalıdır. Penis eğriliğinin tedavisi hastalığın akut ve kronik dönemde olmasına göre farklılık gösterir.

Akut dönemde hangi tedaviler uygulanabilir?

Akut döneminde henüz penis eğriliğine neden olan plak oluşumu tam olarak başlamadığı için plak oluşumunu engelleyen ilaçlarla ağızdan ilaç tedavisi (E vitamini, tamoksiden, kolşisin vb) uygulanabilir, ancak bu ilaçların etkinliği genellikle yeterli değildir. Ağrılı durumlarda non-steroidal antienflamatuar ilaçlar gibi ağrı kesicilerden yararlanılabilir.

Son yıllarda, peniste plak oluşum bölgesine bazı ilaçların doğrudan enjeksiyonu ve şok tedavisi gibi bazı yöntemlerle oldukça iyi sonuçlar alınabilmektedir. Özellikle penis eğriliğinin 30 dereceden fazla olduğu durumlarda, plak oluşumuna yol açan bağ dokusunun çözünmesi için penis içine ilaç enjeksiyonu uygulanabilir.

Kronik dönemde hangi tedaviler uygulanabilir?

Ağrılı dönemin bitip şekil bozukluğunun başladığı kronik dönemde ilaç tedavilerinin etkinliği düşüktür; bu dönemde de penisteki plakların içine ilaç enjeksiyonu veya şok tedavisi uygulanabilir. Ancak, kronik dönemde ileri düzeydeki olgularda genellikle düzeltici cerrahi tedaviler uygulanmaktadır.

Penis eğriliğinde ameliyat sonucunda ne gibi sorunlar meydana gelebilir?

Bu ameliyatlar sırasında penisin damar sinir yapısının zarar görmesi riski vardır. Ameliyat sonrasında penis boyutunda küçülme ve sertleşme sorunu gibi olumsuz durumlarla karşılaşabilir.

Penis eğriliğinde cerrahi tedavi kararı neye göre verilir?

Cerrahi tedavi kararı vermede de şekil bozukluğu ile birlikte spontan ereksiyonun olup olmadığı da dikkate alınmaktadır. Ek olarak ereksiyon yani sertleşme sorunu bulunan hastalarda şekil bozukluğunu gideren cerrahi tedaviyle birlikte mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protez uygulaması da yapılabilir. Genel olarak cerrahi tedaviden önce en az 1 yıl beklenmesi ve ilk olarak diğer tedavi yöntemlerinin uygulanması önerilir.

Penis eğriliğinde cerrahi tedavi nasıl yapılmaktadır?

Penis eğriliği ameliyatı olarak bilinen Peyronie cerrahisi sırasında, kılıflarda meydana gelen plak yapıları çıkartılarak bu sert plaklar yerine kılıf dokusuyla benzerlik gösteren greftler (yama) yerleştirilir. Böylelikle hem kılıfın eskiye oranla daha esnek yapısına kavuşması hem de penis eğriliğinin kısmen düzeltilmesi sağlanır.

Daha ileri düzeydeki olgularda ise eğriliğin düzeltilmesi için peniste oluşan plak bölgeleri bypass ameliyatlarında kullanıldığı gibi bacak damarlarından elde edilen greft materyalleri ile örtülerek düzeltme yapılmaktadır. Penis eğriliği ameliyatlarında genellikle ereksiyon halinde penisteki dikişlerin atmaması için erkeklik hormonunu baskılayacak ilaçlar kullanılır.

Greft ile düzeltmenin mümkün olmadığı veya sertleşme sorunu bulunan olgularda ise penis protezleri uygulanmaktadır.

Penis eğriliğinde enjeksiyon tedavisi nedir?

Peniste plak oluşum bölgelerinde bağ dokusunun çözünmesi için bazı ilaçların doğrudan uygulanması işlemidir. Son yıllarda, özellikle erken dönemdeki hastalarda ve penis eğriliğinin 30 dereceden fazla olduğu durumlarda enjeksiyon tedavisi ile oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır. Enjeksiyon tedavisi ameliyat olmak istemeyen hastalar için iyi bir seçenektir.

Enjeksiyon tedavisinde hangi ilaçlar kullanılmaktadır?

Enjeksiyon tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar clostridium histolyticum (Xiaflex), verapamil, interferon ve PRP’dir.

Enjeksiyon tedavisi nasıl uygulanır?

Ultrason görüntülemesi rehberliğinde ince bir iğne ile penisteki plakların içine doğrudan ilaç verilir. İşlemin ağrılı olmaması için lokal anestezi uygulanır.

LSWT nedir?

Doğrusal şok dalga tedavisidir. Penis eğriliğinin tedavisinde kullanılan yeni ve kalıcı bir yöntemdir.

LSWT ile penis eğriliği nasıl tedavi edilir?

Ultrason probuna benzer bir cihazla penise dışarıdan uygulanan şok dalgaları peniste mekanik strese ve mikro travmaya yol açarak dokuda yeni kan damarları
oluşumunu ve kan akışını hızlandırır; böylece hem plak oluşumu geriletilmekte hem de peniste eğriliğe sebep olan faktörler ortadan kaldırılmaktadır.

LSWT tedavisi nasıl uygulanır?

ESWT 20’şer dakikalık 4 seans halinde uygulanır.

LSWT tedavisinin avantajları nelerdir?

Anestezi gerektirmeyen ağrısız bir işlemdir. Hem akut hem de kronik dönemde kullanılabilir. Her tedavi seansının bitiminde hasta günlük yaşamına kaldığı yerden devam edebilir. Uygulanan şok dalgaları peniste sadece odaklanılan noktaya etki edeceğinden cerrahi müdahalelerdeki gibi penisin sinir ve damar yapısının tahrip edilmesi söz konusu değildir.

LSWT tedavisinin yan etkisi var mıdır?

İşlem sırasında veya sonrasında önemli bir yan etki görülmez.

 

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın