MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR (3 Tesla)

Multiparametrik prostat MR nedir?

Multiparametrik prostat MR, prostat beziyle ilgili en detaylı bilgi veren görüntüleme yöntemidir.

Neden önemlidir?

Prostat kanserini en hassas ve en erken dönemde gösteren tanı yöntemidir.

Prostat kanserinin erken tanısına nasıl katkıda bulunur?

Multiparametrik prostat MR incelemesi ile, normalden yüksek kan PSA değeri olan kişilerde prostat bezinde kanser şüphesi taşıyan bir bölge bulunup bulunmadığı belirlenir ve bu sayede biyopsi sırasında  doğrudan kanser şüphesi olan odaklardan parça alınması mümkün hale gelir.

Başka hangi amaçla kullanılır?

Tümörün yerini net olarak belirleyebilen bu yöntem sayesinde biyopside daha doğru sonuçlar elde edilebilmektedir.

Klinik olarak önem taşıyan kanserleri göstermedeki üstünlüğü nedeniyle,  MR incelemesi ile prostatında anormal bulgu saptanmayan hastalarda biyopsi yapılması gerekliliğini azaltabilmektedir.

Kanser yönünden şüpheli bir alan saptandığında, bu alanın hangi kısmında daha saldırgan bir kanser bulunabileceğini gösterebilmektedir; bu sayede MR füzyon biyopside mutlaka parça alınması gerekli olan bölge belirlenmiş olur.

Ayrıca prostat bezindeki olası bir tümörün prostat bezi dışına taşıp taşmadığı ve başka organlara sıçrama olup olmadığının anlaşılması için kullanılır.

Prostat bezindeki şüpheli alanlar nasıl değerlendirilir?

Multiparametrik prostat MR ile belirlenen şüpheli bölgeler kanser riski yönünden aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.
PI-RADS 1 – Çok düşük risk
PI-RADS 2 – Düşük risk
PI-RADS 3 – Orta risk (kanser açısından şüpheli)
PI-RADS 4 – Yüksek risk
PI-RADS 5 – Çok yüksek risk 

Her MR cihazıyla multiparametrik prostat MR çekilebilir mi?

Sadece belirli teknik yeterliliklere sahip MR cihazlarında uygun teknikler kullanılarak çekilmeli ve tecrübeli üroradyologlar tarafından raporlanmalıdır.

Multiparametrik prostat MR nasıl çekilir?

Çekim sırasında hasta açısından diğer MR incelemelerine göre herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.
Çekim yapılan hasta MR cihazda sırt üstü pozisyonda yatar durumdadır.

Multiparametrik prostat MR tek bir seansta mı çekilir?

Multiparametrik prostat MR başlıca dört bileşenden oluşur ve çekimi tek bir seansta tamamlanır;
Yüksek çözünürlüklü MR incelemesi,
Difüzyon ağırlıklı MR incelemesi
ADC haritalaması
Dinamik kontrastlı MR

Çekim öncesinde hazırlık gerekli midir?

Çekime aç gelinmesi ve tuvalet ihtiyacının giderilmiş olması gereklidir.

Çekim ne kadar sürer? Çekim sırasında acı hissedilir mi?

Damardan ilaç verilerek yapılan inceleme yaklaşık 35-40 dakika sürmektedir. Çekim sonrasında hastalar günlük hayatına devam edebilirler. Çekim sırasında acı veya herhangi bir rahatsızlık hissedilmez.

Multiparametrik MR çekiminde radyasyon alınır mı?

Hayır, hasta radyasyona maruz kalmaz.

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın