Ameliyatsız Miyom Tedavisi

Ameliyatsız miyom tedavi yöntemleri nelerdir?

Miyomlarda uygulanan ameliyatsız tedavi yöntemleri; ciltten (perkütan) veya transvajinal yolla uygulanan ablasyon ve embolizasyondur. Bu tedaviler genellikle  ultrason  anjiyografi gibi cihazlar kullanılarak uygulanmaktadır. 

Ameliyatsız miyom tedavisinin avantajları nelerdir?

Ameliyatsız miyom tedavi yöntemlerinde ameliyat kesisi olmaz,  kan kaybı yoktur ve hastanede kalma süresi kısadır. Rahim ve yumurtalıklar yerinde kaldığı için hamile kalma şansı da kaybolmaz. Ayrıca, yan etki ve komplikasyon oranları çok düşüktür.

Ameliyatsız miyom tedavisi hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Ameliyatsız miyom tedavisi ameliyat gerektiren tüm miyom tedavisinde kullanılabilir. Ancak genellikle ameliyatın hasta için riskli olduğu durumlarda, hastanın ameliyat olmak istememesi halinde ve erken menopoza yol açacağı gerekçesiyle rahmini kaybetmek istemeyen hastalarda tercih edilmelidir.

Ablasyonla miyom tedavisi nasıl yapılır?

Ablasyonda, ultrason rehberliğinde ciltten ya da vajinadan girilerek miyomun orta kısmına özel iğneler yerleştirilmek suretiyle miyom tahrip edilir. Bunun için miyom dokusunu radyofrekans ve mikrodalga gibi ısıtarak ya da kriyoablasyon gibi dondurarak tahrip eden yöntemler kullanılır. Canlılığını kaybeden miyom gittikçe küçülür ve miyoma bağlı şikayetler de kaybolur.

Ablasyon için önce cilt dezenfekte edilir ve lokal anestezi ile uyuşturulur. Daha sonra, ultrason rehberliğinde özel iğneler miyom dokusunun içerisine uygun şekilde yerleştirilir ve ablasyon işlemi başlatılır. 

Ablasyonla miyom tedavisinde narkoz gerekir mi? 

İşlemde narkoz gerekmez; genellikle lokal anestezi uygulanarak yapılır. Bazı durumlarda sedasyon uygulanarak hasta konforu arttırılabilir.

Ablasyonun avantajları nelerdir?

Lokal anestezi altında yapılabilmesi, ameliyat ya da anjiyo işlemi gerektirmemesi ve hastanede kalmanın gerekli olmaması ablasyonun başlıca avantajlarıdır.

Ablasyon hangi durumlarda tercih edilir?

Ultrasonda rahatça görülebilen, az sayıda ve iğne ile ulaşılabilecek miyomlarda ve rahmin ön duvarında yerleşim gösteren miyomlarda tercih edilir.

Ablasyon hangi durumlarda tercih edilmez?

Ablasyon 5 cm.’den büyük miyiomlarda yeterince etkili olmayabilir. Ayrıca, rahimin iç yüzüne yakın miyomlarda riskli olabilmektedir.

Embolizasyon nedir? Miyomlarda ne işe yarar?

Embolizasyon anjiyografi ile bir damarın tıkanması işlemidir. Miyom tedavisinde 25 yıldır uygulanmaktadır. Miyom embolizasyonunda rahimi besleyen damarlar tıkanır ve beslenmeleri engellenir; bu ise miyomların küçülmesini sağlar.

Miyom embolizasyonu cerrahiye alternatif olarak ortaya çıkmış olan ve son yıllarda giderek yaygınlaşan, etkili ve emniyetli bir tedavi yöntemidir

Miyom embolizasyonu nasıl yapılır?

Miyom embolizasyonu anjiografi cihazı eşliğinde kasık bölgesine lokal anestezi uygulanarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Kasık atardamarından girilerek çok ince bir borucuk (kateter) her iki rahim atardamarına ilerletilir ve bu damarlar milimetreden daha küçük partiküllerle  tıkanır. Daha sonra, kasıktaki kateter dışarı alınır.

Rahim içinde damarları tıkanan miyomlar kansızlık nedeniyle beslenemezler; canlılığını kaybeden miyomlar doku ölümü sonucu aylar içinde gittikçe küçülerek yok olur. Bu sayede ağrı ve kanama gibi şikayetler kaybolur ya da belirgin olarak azalır. Normal rahim dokusu karın bölgesindeki diğer damarlardan da beslenmeye devam ettiğinden sağlam kalır.

Embolizasyon uygulanan miyom tekrar büyür mü?

Embolizasyondan sonra miyomun tekrarlama şansı ameliyattan çok daha düşüktür. İyi bir embolizasyondan sonra miyomda büyüme görülmez. Ancak, embolizasyon yeterli olmazsa işlemi tekrarlamak gerekebilir. Tekrara rağmen başarısız kalınırsa cerrahi yöntemler uygulanabilir.

Embolizasyonla miyom tedavisinde narkoz gerekir mi? 

İşlemde narkoz gerekmez; genellikle lokal anestezi uygulanarak yapılır. Bazı durumlarda sedasyon uygulanarak hasta konforu arttırılabilir.

Embolizasyon işlemi ne kadar sürer?

Yaklaşık 1 saat sürer.

Hastanede yatmak gerekir mi?

Hastaların büyük çoğunluğu bir gün hastanede kalırlar ve daha sonra evlerine gidip günlük aktivitelerinin çoğunu yerine getirebilirler. İşlemden sonraki günlerde ağrı, bulantı ve ateş gibi şikayetler görülürse ilaç tedavisi verilir.

Embolizasyonun diğer yöntemlere üstünlüğü nedir? 

Embolizasyon narkoz, kesi, dikiş gerektirmez, yara izi oluşmaz, kan kaybı olmaz.

Hastanede kalış ve normal günlük hayata dönüş süresi ameliyata kıyasla çok daha kısadır; hasta 1 gün hastanede kaldıktan sonra normal yaşamına dönebilir. Bu süre ameliyat sonrasında 4-6 haftayı bulabilir.

Histerektomiye üstünlüğü rahimin korunmasıdır. Ameliyattan farklı olarak embolizasyonda rahimin zarar görme ihtimali son derece düşüktür. Bu sayede hem doğurganlık korunur hem de histerektominin yol açtığı sorunlar yaşanmaz.

Miyomektomiye üstünlüğü ise sadece ameliyatla alınan miyomun değil, tek işlemle rahim içindeki birçok miyomun aynı anda tedavi edilebilmesidir.

İşleme bağlı komplikasyon görülme oranı miyomektomi ve histerektomiye göre çok daha düşüktür.

Embolizasyon hangi durumlarda tercih edilir?

Embolizasyon tedavisi her boyuttaki miyomun tedavisinde uygulanabilir. Eğer miyom çok büyük ve kanlanması fazla ise veya birden fazla miyomun tedavi edilmesi isteniyorsa embolizasyon tedavisi tercih edilir. 

Miyom embolizasyonunun yan etkileri nelerdir?

Miyom embolizasyonundan sonra nadiren ağrı, ateş, kusma, bulantı gibi belirtiler görülebilir. Genellikle 3-5 gün süren bu durum kendiliğinden düzelir.

Miyom embolizasyonunda ağrı olur mu?

Miyom embolizasyonundan sonra özellikle ilk gün ağrı görülebilir; bu durumda ağrı kesiciler kullanılır. Ağrı sonraki günlerde kademeli olarak azalır.

Miyom embolizasyonunun riski var mıdır?

Miyom embolizasyonu oldukça emniyetli bir tedavi yöntemidir; ancak her tedavide olduğu gibi, embolizasyona bağlı bazı istenmeyen durumlar meydana gelebilmektedir. Hastaların %1’den azında rahimde enfeksiyon, vajinal akıntı, geçici olarak adetten kesilme görülebilir.

Embolizasyonda miyomları öldürmek için verilen tanecikler hasta için zararlı mıdır?

Bu tanecikler tıpta yıllardır kullanılan, emniyetli ve vücut için herhangi bir zararı olmayan maddelerdir. 

Embolizasyon hamile kalmaya engel oluşturur mu?

Embolizasyon genel olarak hamile kalmaya engel oluşturmaz.

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın