Ameliyatsız Fibroadenom Tedavisi

Fibroadenom hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız
P:\DR.TURGUT\0-att-PSA\WEBSITE-att\web-att-2019\revizyon-ekim2019\3en\eklenecek sliderlar\yeni-slider-resim\meme-cryo-slider-2.jpg

Fibroadenom nedir?

Fibroadenomlar kadınlarda çok sık görülen iyi huylu meme kitleleridir; kadınların %10’unda ve genellikle 20-40 yaş arasında görülür. 

Fibroadenomlar daha çok hangi dönemde oluşur?

Östrojen hormonunun yoğun olarak salgılandığı hamilelik döneminde daha çok oluşmaktadır

Fibroadenom saptandığında ne yapılır?

İlk saptandığında 6 ay aralıklarla 2 yıl süresince takip edilir. Bu sayede fibroadenoma benzeyen kötü huylu tümörlerden ayırım kolaylaşır 

Fibroadenom meme kanseri riskini arttırır mı?

Gebelik döneminde belirginleşerek, menopozda küçülebilen fibroadenomların çok sayıda olması, meme kanseri riskini az da olsa arttırmaktadır 

Fibroadenomlarda nasıl tanı konur?

Fibroadenomların çoğu kendi kendine meme kontrolü sırasında ya da doktor tarafından yapılan elle muayenede saptanır. Mamografi ve ultrasonla tipik olarak düzgün sınırlı yuvarlak-elips şeklinde kitleler olarak görülür. Fibroadenomların yaklaşık %90’ı çap olarak 3 cm’den küçüktür; nadiren çapları 15 cm’yi bulabilen dev fibroadenomlar saptanabilirr. Mamografi ve ultrason bulguları tipik olmakla birlikte, şüpheli durumlarda ultrason kılavuzluğunda iğne biyopsisi ile kesin tanı konur. 

Fibroadenomların hangi durumlarda tedavi edilmesi gerekir?

Fibroadenom büyükse, hızlı bir büyüme gösteriyorsa, görüntüsü şüpheliyse , ağrıya yol açıyorsa ya da ele gelen kitle nedeniyle hastada şikayet oluşturuyorsa tedavi edilmelidir. Özellikle genç yaştaki kadınlarda fibroadenomların uzun süreli takip yerine tedavi edilmesi yaşam kalitesini de artırmaktadır. Fibroadenom tedavisinden önce mutlaka biyopsi yapılarak tanıdan emin olmak gerekir.

Fibroadenomlar için klasik tedavi yöntemi nedir?

Klasik ve eski tedavi gerekli olan durumlarda fibroadenomların ameliyat ile çıkarılmasıdır. 

Ameliyatla tedavinin ne gibi dezavantajları bulunmaktadır?

Fibroadenomların ameliyat ile tedavisi; narkoz gerektirmesi, kesi ve dikişe ihtiyaç duyulması ve enfeksiyon riski taşıması nedeniyle günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir. Meme cildinde ameliyata bağlı oluşan şekil bozukluğu ve kalıcı izler özellikle genç hastalar için olumsuz psikososyal etkiler yaratabilmektedir. Ayrıca, oluşan nedbe dokusu ultrason ve mamografide kanser dokusunu taklit ederek radyolojik takipte tanısal sorunlara yol açabilmektedir.

Ameliyatsız tedavi mümkün müdür?

Fibroadenomlar günümüzde ameliyatsız olarak çeşitli yöntemlerle kolayca ve emniyetli bir biçimde tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemler arasında radyofrekans (RF) ablasyon, mikrodalga ablasyon ve kriyoablasyon öne çıkmaktadır. 

Ameliyatsız tedavinin avantajları nelerdir? 

Fibroadenom tedavisinde lokal anestezi altında, genellikle ultrason rehberliğinde bir iğne deliğinden girilerek uygulanan perkütan ablasyon yöntemleri memede kesi izi, şekil bozukluğu, nedbe dokusu oluşmaması ve meme estetiğinin korunması gibi avantajlar sağlamaktadır.

Ameliyatsız tedavi tüm fibroadenomlara uygulanabilir mi?

Perkütan ablasyon yöntemleri 4 cm.’den küçük tüm fibroadenomların tedavisinde uygulanabilir.  Ameliyatsız tedavi ile, fibroadenom tedavisinde etkili, güvenli ve kozmetik açıdan tatmin edici bir sonuç ortaya çıkmaktadır.

İşlem öncesi hazırlık gerekir mi?

Hayır, hiç bir hazırlık gerekmez.

Ameliyatsız tedavinin yan etkisi var mıdır?  

Ablasyon sonrasında görülebilen ağrı, ciltte hassasiyet gibi minör yan etkiler ağrı kesicilerle giderilebilmektedir. 

RF ablasyonla fibroadenom tedavisi nedir? Nasıl yapılır?

RF ablasyon doku içerisindeki ısıyı radyofrekans dalgalarıyla arttırarak termal hasar oluşturma ve hücreleri tahrip etme prensibine göre etki gösterir. İşlem sırasında, tedavi edilecek fibroadenom ultrasonla görüntülendikten sonra cilde lokal anestezi verilerek iğne giriş yeri uyuşturulur, daha sonra ultrason rehberliğinde özel iğne ile fibroadenoma girilir Oluşan ısı sayesinde iğne çevresindeki yaklaşık 1,5 cm lik bir alanda doku ölümü meydana gelir. İşlem bittikten sonra iğne çekilir; hasta bir süre gözlem altında tutulduktan sonra genellikle aynı gün taburcu edilirek normal günlük yaşamına dönebilir.

Mikrodalga ablasyonla fibroadenom tedavisi nedir? Nasıl yapılır?

Mikrodalga ablasyonda doku içinde bulunan su molekülleri hareket ettirilmesiyle yaratılan ısı etkisinden yararlanılır. Oluşan ısı etkisi dokudaki hücreleri öldürür. Hedef dokuda RF ablasyona kıyasla daha etkili bir ısınmaya yol açarak daha büyük bir ablasyon hacmi yaratabilmektedir. En önemli özelliği, radyofrekansa göre etkisinin daha hızlı olmasıdır.

İşlem bittikten sonra iğne çekilir; hasta bir süre gözlem altında tutulduktan sonra genellikle aynı gün taburcu edilirek normal günlük yaşamına dönebilir.

RF ablasyon ve mikrodalga ablasyon için narkoz gerekli midir?

İşlem genellikle sedasyon ve lokal anestezi uygulanarak yapılmaktadır.  

İşlem ne kadar sürer?

İşlem tek bir fibroadenom için 5-10 dakika sürer. 

G:\DR.TURGUT\0-att-PSA\WEBSITE-att\web-att-2019\revizyon-ekim2019\işlemler\resimler\5dbaf75c9a4d1.png
C:\Users\User\Desktop\iceball2-1024x539.jpg

Kriyoablasyonla fibroadenom tedavisi nedir? Nasıl yapılır?

Kriyoablasyon yönteminde, lokal anestezi altında ve US kılavuzluğunda, ciltte çok küçük bir delikten girilerek fibroadenomun ortasına özel ince bir iğne yerleştirilir. Bu iğne -80 dereceye kadar soğutulur ve oluşan buz küresi sayesinde fibroadenom dondurulur. Dondurulan ve canlılığını kaybeden fibroadenom zamanla küçülerek ele gelmez hale gelir, yol açtığı şikayetler azalır ya da kaybolur. 

Kriyoablasyon özellikle hangi durumlarda önerilir?

Kriyoablasyon, genellikle çapları 4 cm’den küçük fibroadenomların tedavisi için oldukça etkili ve güvenli bir yöntemdir. Tek seansta memedeki tüm fibroadenomlar ciltte hiç iz bırakmadan tedavi edilebilir. Bu nedenle, özellikle birden fazla fibroadenomu olanlar için çok uygundur.

C:\Users\User\Desktop\maxresdefault.jpg

Kriyoablasyonun avantajları nelerdir?

Kriyoablasyonun en önemli avantajı ablasyon alanının işlem sırasında net olarak görülebilmesidir. Ayrıca, işlemin lokal anestezi altında yapılması, memede hiçbir kesi veya dikiş izi kalmaması ve işlem sonrası memede çöküntü ya da şekil bozukluğu olmaması gibi avantajları bulunmaktadır.

Kriyoablasyon işlemi ne kadar sürer?

İşlem tek bir fibroadenom için birkaç dakika sürer. 

Hastanede yatış gerekli midir?

Hayır, gerekli değildir; hasta tedavinin ardından günlük aktivitelerine devam eder. 

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın