Özgeçmiş

PROF. DR. AHMET TUNCAY TURGUT

Eğitim ve akademik özgeçmiş

1969’da Milas’ta doğdu. Ankara Fen Lisesi’nden 1987’de mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni (İngilizce) 1993’de bitirdi. Uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği’nde 2001’de tamamladı. 

2009’da Doçent oldu, 2015’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’na Profesör olarak atandı. 

2017’de University College London’da prostat kanseri görüntülemesi (multiparametrik MRG) ve minimal invazif girişimsel tedavi yöntemleri (HIFU) konusunda mesleki ve akademik çalışmalarda bulundu. 

2019’da İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’na Profesör olarak atandı.

Halen, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda Profesör olarak görev yapmaktadır. 

Bilimsel çalışmaları

Prof. Turgut, uluslararası dergilerde yayınlanmış olan ve çoğunluğunda 1. isim yazar olarak yer aldığı 100’e yakın bilimsel makalesi bulunmaktadır; 53′ ü uluslararası nitelikte tıp kitaplarında olmak üzere, toplam 60 kitap bölümü yazmıştır.

Yurt içinde ve yurt dışında bilimsel kongrelerde toplam 120 bildiri sunmuştur.

Bilimsel yayınları 800’den fazla atıf almış olup h indeks değeri 16’dır.

Springer Yayınevi’nin daveti üzerine üç kitabın editörlüğünü yapmıştır. Ürogenital radyoloji alanında temel bilimsel kaynaklar arasında yer alan “Genitourinary Radiology: Kidney, Bladder and Urethra” ve “Genitourinary Radiology: Male Genital Tract, Adrenal and Retroperitoneum” adlı kitaplarda yardımcı editör olarak görev yapmıştır.

“European Society of Urogenital Radiology”nin 2013 yılında gerçekleştirilmiş olan 20. Yıllık Toplantısı’nın (ESUR 2013) Kongre Başkanlığı’nı yapmış olup, yine bu toplantı öncesinde gerçekleştirilen Prostat Ultrason ve Biyopsi Kursu’nda Kurs Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 

Çoğunluğu uluslararası ölçekte olmak üzere, European Society of Urogenital Radiology (ESUR), European Society of Radiology (ESR), European Association of Urology (EAU), European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Society of Abdominal Radiology (SAR), American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) vb. seçkin akademik topluluklar tarafından düzenlenmiş olan çok sayıda bilimsel toplantıda 98 kez “davetli konuşmacı” olarak katkı sağlamıştır.

Multiparametrik Prostat MRG ve Prostat Füzyon Biyopsi konusundaki deneyimi nedeniyle, bu konudaki uluslararası ve ulusal ölçekteki kurs ve toplantılarda düzenli bir şekilde “eğitici” olarak görev almaktadır.

Yine, aralarında European Society of Radiology (ESR), European Society of Urogenital Radiology (ESUR), American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), European Association of Urology (EAU) ve European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) tarafından düzenlenen EUROSON gibi üst düzey uluslararası bilimsel toplantıların da yer aldığı 50’den fazla bilimsel toplantıda sempozyum/kurs  başkanlığı, kongre sekreterliği, bilimsel/düzenleme kurul üyeliği vb. görevlerde bulunmuştur.

Başlıca Çalışma Alanları

Prostat Kanseri Fokal Tedavisi (HIFU)

Prostat MR Füzyon Biyopsi

Multiparametrik Prostat MR

Üroradyoloji ve Genital Sistem Radyolojisi

Ultrasonografi 

Girişimsel Radyoloji

Mesleki Kuruluşlardaki Çalışmaları 
2006’da ESUR tarafından “Seçilmiş Akademik Üye” (Elected-fellow) ünvanıyla taltif edilmiştir. 
European Society of Urogenital Radiology (ESUR) bünyesinde Prostat Kanseri Çalışma Grubu ve Skrotal Görüntüleme Çalışma Grubu üyesidir. 


ESUR Yönetim Kurulu tarafından “Türkiye Temsilcisi” olarak atanmıştır.
Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (EUMS)’nin Radyoloji Bölümünde “Türkiye Delegesi” olarak görev yapmıştır. 
2011-2013 yılları arasında Türk Radyoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu’nda “Genel Sekreterlik” görevinde bulunmuştur.
Ayrıca, 2005-2011 yılları arasında Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2011 yılları arasında ise Ankara Şubesi Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 
Ürogenital Radyoloji Derneği kurucularından olup halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev
yapmaktadır.
2009-2013 yılları arasında Türk Radyoloji Derneği Ürogenital Sistem Görüntülemesi Çalışma Grubu Başkanlığı’nı da yapmıştır. 
İran ve Gürcistan Radyoloji Dernekleri tarafından “Onur Üyeliği”ne layık görülmüştür. 
Radyoloji alanında gelişmekte olan ülkelere bilgi ve tecrübe aktarımı ve tıbbi ekipman sağlanması konusunda faaliyet gösteren

bir yardım örgütü olan Medical Imaging Partnership‘in Danışma Kurulu üyesidir.Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın