Ameliyatsız Myom Tedavisi

Miyom nedir?

Miyomlar kadınlarda uterus yani rahim dokusundan gelişen, çapları 1-2 cm den 10-15 cm ye kadar değişen iyi huylu tümörlerdir.Rahim miyomları, üreme çağındaki her üç kadından birinde görülür. Myom kanser (kötü huylu tümör) değildir; kötü huyluya, yani kansere dönüşme olasılığı çok düşüktür.

Miyomlar kaça ayrılır? 

Miyomların rahimde bulundukları katmana göre üçe ayrılır; submuköz (rahimin en iç kımında olanlar), intramural (rahim dokusunun yani kas tabakasının içinde yer alanlar), subseröz (rahim dokusunun dışına doğru büyüyen). En sık görülen türü intramural myomdur. Rahimdeki miyomların yerleşimi ve sayısı uygulanacak tedavi yöntemini belirlemede önemlidir.

Miyomlar hangi şikayetlere yol açar?

Çoğu miyom herhangi bir şikayete neden olmazken, bazıları türlerine göre farklı sorunlara yol açabilirler. Submuköz ve intramural miyomlar adet kanamalarının artması, adet süresinin uzaması ve buna bağlı olarak kansızlığa; subseröz miyomlar komşu organlara bası uygulayarak karında dolgunluk, kabızlık ve sık idrara çıkma gibi şikayetlere neden olabilir. Kansızlığa bağlı olarak hastalarda halsizlik, çabuk yorulma ve sık sık uykuya dalma gibi yakınmalar görülebilir. Büyük intramural miyomlar ve subserozal miyomlar kitle etkisine bağlı olarak karın veya kasık ağrısı, sırt ve bacak ağrısı, dolgunluk hissi, cinsel ilişiki ile ağrı hissedilmesi gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, büyük boyutlu miyomlar düşüklere neden olabilir.  Bu nedenle; tekrarlayan düşüklerde mutlaka miyom araştırılmalıdır

Miyomların hangi durumlarda tedavi edilmesi gerekir?

Miyomlar 2-3 cm.’den küçükse, büyüme eğiliminde değilse,  hastanın yaşı menopoza yakınsa ve şikayete yol açmıyorsa düzenli olarak takip edilmeleri yeterlidir. Ancak yukarıdaki şikayetlere yol açan ya da büyüme gösteren miyomlara genellikle tedavi edilmektedir. Tekrarlayan düşük öyküsü olan hastalarda myomların çıkarılması gerekebilir.

Miyomun hamileliğe etkisi var mıdır?

Miyomlar türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak gebelik- hamilelik oluşumunu engelleyebilirler. Örneğin tüplerden yumurtanın geçişini veya spermin rahim içine ulaşmasını engelleyip hamilelik şansının ortadan kaldırabilir. Submuköz miyomlar embriyo gelişimini engelleyebilirler.

Hamileliğin miyomlara etkisi nasıldır?

Östrojen hormonu miyomların büyümesine neden olduğundan hamilelikte boyutları artar. Miyomların gebelikte sıklıkla neden olduğu yakınma, birinci ve ikinci trimester arasında ortaya çıkan pelvik ağrıdır

Menopozun miyomlara etkisi nasıldır? 

Menopozda kadınlık hormonu olan ve miyomların büyümesine yol açan östrojen miktarı azaldığı için miyomlar menopoz sonrası büyümede durma, küçülme ve kireçlenme gösterebilir. 

Myom tanısı nasıl konur?

Miyomların radyolojik bulguları tipik olup kolaylıkla saptanabilmektedir. Ancak miyomların diğer hastalıklardan ayırt edilmesi gerekir.

Temel görüntüleme yöntemi ultrasonografi (US)’dir. Vücuda herhangi bir zararı olmayan US ile miyom sayısı ve yerleşimleri kolaylıkla belirlenebilmektedir. US direkt karından veya vajinal yolla yapılabilir. Zaman içerisinde miyomlarda büyümeye bağlı olarak  yapısal değişiklikler gerçekleşmekte ve kireçlenme ya da içine kanama ve kistleşmeye bağlı görünümleri değişebilmektedir. Miyomun dejenerasyonu adı verilen bu durum US’de kolaylıkla tanınabilir. 

Myomların yerleşim ve sayısının ortaya konmasında en güvenilir yöntem manyetik rezonans (MR) görüntülemedir. US’de 7-8 cm’den büyük veya birden fazla miyom görülürse, ayrıca miyomlara bağlı belirti ve şikayetler de varsa mutlaka MR çekilmelidir. Çünkü MR ile miyomların kesin sayısı ve yerleşimleri belirlenir; bu myom tedavisi düşünülen durumlarda oldukça önemlidir. MR miyomlarda dejenerasyona bağlı değişikliklerin daha iyi gösterilmesini de sağlar. MR ile aynı zamanda eşlik eden başka rahim rahatsızlıklarının (adenomyozis vb) da tanısı konur.   

Miyom nasıl tedavi edilir?

Miyom için eski ve klasik tedavi yöntemi rahimin tamamen alınması (histerektomi) veya rahimi tamamen almadan, sadece miyomu alarak yapılan cerrahi tedavi (miyomektomi)’dir. Ancak, histerektomi ile hasta üreme fonksiyonlarını tamamen kaybeder; yumurtalıklar da alınırsa menopoz bulguları ortaya çıkar. Diğer taraftan, miyom sayısı fazla ise miyomektomi iyi sonuç vermeyebilir. Her iki cerrahi yöntemde genel anestezi gerekliliği, hastanede uzun kalma süresi, kan kaybı ve cerrahi komplikasyonlar gibi dezavantajlar bulunmaktadır. 

Ameliyatsız miyom tedavi yöntemleri nelerdir?

Miyom tedavisinde kullanılan ameliyatsız tedavi yöntemleri; miyom embolizasyonu ve ciltten (perkütan) veya transvajinal yolla uygulanan radyofrekans ablasyon (RF) ablasyon’dur. Bu tedaviler genellikle  US ve  anjiyografi gibi cihazlar kullanılarak uygulanmaktadır. 

Ameliyatsız miyom tedavisinin avantajları nelerdir?

Ameliyatsız miyom tedavi yöntemlerinde ameliyat kesisi olmaz,  kan kaybı yoktur ve hastanede kalma süresi kısadır. Rahim ve yumurtalıklar yerinde kaldığı için hamile kalma şansı da kaybolmaz. Ayrıca, yan etki ve komplikasyon oranları çok düşüktür.

RF ablasyonla myom tedavisi nasıl yapılır?

Bu yöntemde, özel bir iğneyle ultrason kılavuzluğunda ciltten miyomun içine girilir. Bu özel iğneyle miyom içine radyofrekans enerjisi iletilir. Bu enerji miyom içinde ısı artışına neden olur ve miyom yakılır. Canlılığını kaybeden miyom gittikçe küçülür ve miyoma bağlı şikayetler de kaybolur. 

RF ablasyon hangi durumlarda tercih edilir?

Az sayıda ve iğne ile ulaşılabilecek miyomlarda ve rahmin ön duvarında yerleşim gösteren tercih edilir. 

RF ablasyonda anestezi gerekir mi?

Genellikle lokal anestezi birlikte sedasyon uygulanarak yapılır. 

Embolizasyon nedir? Miyomlarda ne işe yarar?

Embolizasyon anjiyografi ile bir damarın tıkanması işlemidir. Miyom embolizasyonunda rahimi besleyen damarlar tıkanır ve beslenmeleri engellenir; bu ise miyomların küçülmesini sağlar. Miyom embolizasyonu cerrahiye alternatif olarak ortaya çıkmış olan ve son yıllarda giderek yaygınlaşan, etkili ve emniyetli bir tedavi yöntemidir

Miyom embolizasyonu nasıl yapılır?

Miyom embolizasyonuanjiografi cihazı eşliğinde lokal anestezi uygulanarak gerçekleştirilen bir işlemdir. kasık atardamarından girilerek çok ince bir borucuk (kateter) her iki rahim atardamarına ilerletilir ve bu damarlar milimetreden daha küçük partiküllerle (parçacıklar, mikroküreler) tıkanır. Rahim içindeki miyomlar kansızlık nedeniyle ölürken  normal rahim dokusu karın bölgesindeki diğer damarlardan da beslenmeye devam ettiğinden sağlam kalır. Canlılığını kaybeden miyomlar aylar içinde küçülür veya yok olur.

Embolizasyonla miyom tedavisinde narkoz gerekir mi? 

İşlemde narkoz gerekmez; genellikle lokal anestezi birlikte sedasyon uygulanarak yapılır. 

Embolizasyonun avantajları nelerdir? 

Embolizasyon narkoz, kesi, dikiş gerektirmez, yara izi oluşmaz. Hasta 1-2 gün hastanede kaldıktan sonra normal yaşamına dönebilir. Ameliyattan farklı olarak embolizasyonda rahimin zarar görme ihtimali son derece düşüktür. Embolizasyonun en önemli avantajlarından biri de tek işlemle rahim içindeki birçok miyomun tedavi edilebilmesidir. Bu özellikleriyle embolizasyon, özellikle rahim içerisinde birden fazla miyomu olan hastalarda ideal bir tedavi yöntemidir.

Embolizasyon işlemi ne kadar sürer?

Yaklaşık 1 saat sürer.

Hastanede yatmak gerekir mi?

Hastaların büyük çoğunluğu bir gün hastanede kalırlar ve daha sonra evlerine gidip günlük aktivitelerinin çoğunu yerine getirebilirler

Embolizasyon hangi durumlarda tercih edilir?

Eğer miyom çok büyük ve kanlanması fazla ise ve birden fazla miyomun tedavi edilmesi isteniyorsa embolizasyon tedavisi tercih edilir. 

Ameliyatsız miyom tedavisi hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Ameliyatsız miyom tedavisiameliyat gerektiren tüm miyom tedavisinde kullanılabilir. Ancak genellikle ameliyatın hasta için riskli olduğu durumlarda, hastanın ameliyat olmayı istememesi halinde ve erken menopoza yol açacağı gerekçesiyle rahmini kaybetmek istemeyen hastalarda tercih edilmelidir

Miyomları öldürmek için verilen tanecikler hasta için zararlı mı?
Bu tanecikler tıpta yıllardır kullanılan, emniyetli ve vücut için herhangi bir zararı olmayan maddelerdir. 

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın