Ameliyatsız Böbrek Kanseri Tedavisi

En sık görülen böbrek kanseri türü hangisidir?

En sık rastlanan böbrek kanseri türü renal hücreli karsinom (RHK)’dur; böbrek kanserlerinin %80’ini oluşturur. 

RHK en sık hangi yaş grubunda görülür?

En sık ileri yaş grubunda görülür. 

RHK’nin en tipik belirtisi nedir?

En tipik belirtisi idrarda ağrı olmaksızın kan görülmesidir, ancak RHK genellikle büyük boyutlara ulaşıncaya kadar belirti vermez.

Nasıl tanı konur?

Görüntüleme yöntemlerinin sık kullanılması, RHK’nin giderek daha erken dönemde teşhis edilebilmesini sağlamıştır. RHK; yol açtığı belirtiler nedeniyle ya da başka amaçlarla yapılan ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) gibi tetkiklerde saptanır. Ancak, böbrekte iyi huylu tümörler ve metastazlar da benzer görünüme yol açabildiği için şüpheli bir kitle saptandığında kesin tanı için biyopsi yapmak gerekir. Biyopsi için ideal yöntem US veya BT eşliğinde kor (tru-cut) biyopsidir.   

RHK nasıl tedavi edilir? 

RHK için klasik tedavi yöntemi cerrahidir. 

RHK için ameliyatsız tedavi yöntemleri nelerdir?

RHK için günümüzde en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden birisi ablasyondur; radyofrekans (RF), mikrodalga veya kriyoablasyon şeklinde uygulanabilir. 

C:\Users\User\Desktop\trans-rectal-ultrasound-guided-biopsy-of-the-prostate-TRUS-biopsy.jpg

RF ablasyonun RHK’ya etki mekanizması nedir?

RF ablasyonda yüksek enerjili radyo dalgaları kullanılır. Uygulamada tümöre yerleştirilen iğnelere “prob” adı verilir; US veya BT rehberliğinde ciltten girilerek tümöre kadar ilerletilen ince bir iğneden elektrik akımı geçirilerek iğne çevresinde ortalama 80-100 derece arasında ısı oluşturulmak suretiyle yaklaşık 3 cm çapındaki bir alanda doku ölümü meydana getirilir. Böylece tümör dokusu yakılarak tümör ölümü gerçekleştirilir. Yanan tümör dokusu bir daha önceki haline dönemez.

RF ablasyonda genel anestezi gerekli midir?

RF uygulaması lokal anestezi veya sedasyon uygulanarak gerçekleştirilir. 

RF ablasyonun yan etkileri nelerdir?

Majör komplikasyon çok seyrek olmakla birlikte kanama, böbrek dokusunda veya çevre yapılarda hasar görülebilir. 

Kriyoablasyonun etki mekanizması nedir? 

Bu tedavide aşırı soğuk uygulamasıyla tümör dondurularak doku ölümü meydana getirilir.  Ciltten tümör dokusuna kadar ilerletilen bir probdan geçirilen çok soğuk gazlar probun uç kısmında -20 ila -80 derece arasında değişen bir soğukluk oluşturulması suretiyle meydana getirilen buz topu tümör dokusunu tam hedeften vurarak tahrip etmektedir. Ölü tümör hücreleri de vücut savunma hücreleri tarafından vücuttan atılmaktadır. Uygulama sırasında tümör ve çevre dokunun US ile izlenebilmesi sayesinde herhangi bir olumsuz etkinin meydana gelmesinin önüne geçilebilir. Ayrıca, çok büyük kitlelerde de kullanılabilmesi önemli bir avantajıdır.

C:\Users\User\Desktop\1_Z5w6Z6ptjXUir-dhNBKU8Q.jpeg

Kriyoablasyonda genel anestezi gerekli midir?

Kriyoablasyon genellikle lokal anestezi uygulanarak gerçekleştirilir. 

Kriyoablasyonun yan etkileri nelerdir?

Majör komplikasyon çok seyrek olmakla birlikte kanama, böbrek dokusunda veya çevre yapılarda hasar görülebilir. 

RHK için ablasyon tedavilerinin avantajları nelerdir? 

1. RHK genellikle henüz belirti verecek kadar büyümeden US, BT veya MR ile tasadüfen saptandığından hastaların %80inde tümör küçük boyutlu, böbreğe sınırlı ve metastaz yapmamış (Evre 1) durumdadır; bu nedenle bu tümörlerin büyük çoğunluğu tek başına ablasyon uygulanarak tedavi edilebilir. 

2. RHK çoğunlukla kalp-akciğer rahatsızlıkları ya da böbrek problemleri gibi genel anestezi verilmesini zorlaştıran, dolayısıyla cerrahi yapılmasını zorlaştıran durumların sıkça karşılaşıldığı ileri yaş döneminde görülmektedir; bu nedenle sadece lokal anestezi veya sedasyon ile gerçekleştirilen ve yatış gerektirmeyen ablasyon uygulaması tedaviyi kolaylaştırmaktadır. 

3. Cerrahi tedaviyle karşılaştırıldığında; ablasyon tedavisinin yan etkileri daha azdır, iyileşme süreleri daha kısadır ve böbrek fonksiyonları genellikle bozulmaz. Ayrıca ablasyonda narkoz, kesi, dikiş yoktur. 

4. Ablasyon tedavisi, tümörün tekrarlaması durumunda veya seyrek olarak ilk tedavi tümörü tam olarak yok edememişse yeniden uygulanabilmektedir. 

RHK için ablasyon tedavi işlemi ne kadar sürüyor?

İşlem 10-25 dakika sürüyor.

Ablasyon tedavilerinin özellikle hangi hastalarda kullanılması önerilmektedir?

Özellikle 4 cm.’den küçük böbrek tümörü olan yaşlı hastaların tedavisi için ablasyon oldukça yararlıdır. Ayrıca, kalp, akciğer ve böbrek fonksiyonlarında sorun varlığı gibi cerrahiyi tehlikeyi kılan tıbbi durumlarda ablasyon tedavisi önerilmektedir. Yine, tek böbreği olan, her iki böbreğinde tümör bulunan veya aynı böbreğinde birden fazla tümör olan hastalarda ablasyon tedavisi önerilmektedir. 

Online Randevu

Sosyal Medya

Bizi Arayın
Yol Tarifi Alın